Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat

Model Konwencji OECD prawo podatkowe polskie prawo podatkowe komentarz unikanie opodatkowania Oddajemy do Państwa rąk książkę jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa.

Usługi

ile kosztuje dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe Analiza regulacji prawnych Przykłady dokumentacji podatkowej

limity cen transferowych

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import

międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe Odpowiedzialność karna skarbowa dokumentacje podatkowe

dokumentacja cen transferowych

Opodatkowanie Transakcje wewnatrzwspólnotowe Eksport import

ceny transferowe książka pdf

Transakcje wewnątrzwspólnotowe-ustawa o vat

ceny transferowe szkolenie

Ceny transferowe dokumentacja w 2020 roku

Opodatkowanie Transakcje

Dodatkowo, w artykule zamieszczone zostały testy sprawdzające wiedzę (z kluczem rozwiązań), na skutek po kiego chuja sam czytelnik może poznać efekty lektury, jednakowoż także może ona posłużyć np. pracodawcom do weryfikacji informacji pracowników czyli kandydatów do pracy. Zagadnienia opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych potrafią zdarzyć problemy nawet doświadczonym podatnikom, a kwestie np. dokumentowania WDT czy rozliczenia WNT lub importu usług nieustannie są przedmiotem sporów pomiędzy organami i podatnikami. W dobie walki fiskusa z nieuczciwymi podatnikami, którzy w swoim procederze wykorzystują transakcje łańcuchowe z etapem wewnątrzunijnym, prawidłowe rozrachunek WDT, w tym jego udokumentowanie, stanowić może nie lada wyzwanie. Od 2017 r. polski prawodawca wprowadził kontrowersyjne przepisy dotyczące opodatkowania transakcji odwrotnie obciążonych, w tym importu usług lub WNT, rozpoznanych w niewłaściwym czasie rozliczeniowym – w niniejszej lekturze dodatkowo one są przedmiotem pogłębionej analizy, w oceną wszystkich za i przeciwko takim unormowaniom oraz praktyki fiskusa. Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z obszaru cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) także nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Pozycja bibliograficzna Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji posłuży Ci jako: wsparcie w realizacji wzorów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego na rzecz grup kapitałowych i klientów, użyteczne źródło wiedzy dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych, pomoc w wykładni przepisów podatkowych z obszaru cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową, zasiłek w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych, pomoc w identyfikacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w obszarze cen transferowych w ramach prowadzonych badań audytorskich, zasiłek w zakresie projektowania polityki cen transferowych. Ponadto w lekturze przedstawiona została metodyka sporządzania analizy danych porównawczych oraz omówiono bazy danych wykorzystywane do analiz. Odwołano się do licznych indywidualnych egzegezy podatkowych także orzecznictwa sądów administracyjnych. Zwrócono dodatkowo uwagę na na ogół występujące ryzyka podatkowe mogące wystąpić w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych. W lekturze znajdziesz dodatkowo przykładową dokumentację podatkową krajową. W opracowaniu opisano obowiązki tzw. sprawozdawczości podatkowej obejmującej między innymi uproszczony formularz CIT-TP/PIT-TP. Przedmiotem rozważań są tak jak zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których dotyczą obowiązków raportowania z zakresu cen transferowych. Skrybowie odwołują się oraz do wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dodatkowo licznych rekomendacji i raportów OECD. Omówili również materie dotyczące klauzuli podwójnego opodatkowania obejmujące korekty zobowiązań podatkowych w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

Portfolio

ceny transferowe nowe zasady dokumentacji

ceny transferowe nowe zasady dokumentacji

Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import Ty też możesz handlować z za granicą Uaktualnione i rozszerzone wydanie lekturze przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji.

ceny transferowe szkolenie wrocław

ceny transferowe szkolenie wrocław

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Uaktualnione i rozszerzone wydanie artykule przeznaczonej na rzecz wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Czytelnik znajdzie tutaj.

ceny transferowe dokumentacja wzór

ceny transferowe dokumentacja wzór

Dokumentacja podatkowa cen transferowych Najnowsze zasady jakimi kierują się urzędnicy kontrolujący transakcje między podmiotami powiązanymi. Ostatnie nowelizacje wprowadziły szereg istotnych.

Co jeszcze mamy ciekawego

Skontaktuj się z nami

dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

E-mail: contact@krs.praworodzinne-online.pl

Phone: 62045-5741-1831

Top